Diş Teli Tedavisi


Ortodontik tedavi (diş teli tedavisi), dişlerdeki ve çenelerdeki bozuklukların tedavi edilmesiyle amacıyla uzun yıllardır uygulanan bir tedavi yöntemidir. Dişlerin üzerine yapıştırılan metal veya seramik braketler ve ark telleri aracılığıyla dişler olması gereken yerlere hareket ettirilir.

Metal braketler en sık kullanılan braket çeşididir. Paslanmaz çelikten üretilir ve doku uyumludur. Tedavi boyunca metal renginde veya değişik renklerde elastikler takılarak kullanılabilir. Tedavi etkinliği kanıtlanmıştır ve güvenilirdir.

Seramik braketler ise oldukça estetik bir tedavi alternatifidir. Braketlerin içine yerleştirilen ark telleri de beyaz (teflon) kaplamalı tercih edilebilir. Tedavi etkinliği açısından metal braketlerle benzer sonuçlar sunmaktadır.

Tel Tedavisi

Porselen Braketler

Braketlerin uygulanacağı seans ortalama 20 dk sürmektedir ve ağrısız olarak gerçekleştirilir. Tedavi planına bağlı olarak değişiklik gösterse de genellikle önce üst teller takılmaktadır. 3-4 ay sonra da alt teller takılarak tedavi süreci devam etmektedir.Dişlerdeki çapraşıklık miktarı, üst ve alt çenenin birbirine göre konumları, büyüme-gelişimin yönü ve kapanış şekli değerlendirilerek tedavi planı oluşturulur. Diş çekimi yapılarak ve çekimsiz tedavi alternatifleri oluşturulabilir. Ayrıca tedavi sırasında ağız içi lastikler, mini vidalar ve sabit fonksiyonel apareyler gibi ek uygulamalardan faydalanılabilir.

Tedavi süresi 1-2 yıl arasında değişiklik göstermektedir. 4-6 haftalık süreler ile seanslar uygulanır. Tedavi süresince aşırı sert ve yapışkan yiyeceklerden kaçınılması gerekmektedir.

Her yemekten sonra dişlerin fırçalanması tedavi süresince çürük oluşumunun önüne geçmek için oldukça önemlidir. Ağız hijyeni uygulamaları için yumuşak kıllı diş fırçası ile beraber arayüz fırçası da kullanılmalıdır.
Yer darlığı nedeniyle kesici dişi önde yer alan vakanın sabit ortodontik apareyler ile tedavisi
Çapraşıklık Ortodontik Tedavi Öncesi
Düzgün Dişler Ortodontik Tedavi Sonrası

Diş Teli Tedavisi / Ortodontik Tedavi Hakkında Sık Sorulan Sorular


Diş teli tedavisi nedir?
Diş teli tedavisi metal veya porselen braketlerin tek tek dişlere yapıştırıldığı ve bu braketlerin yuvaları arasından tel geçirilerek dişlerin düzeltildiği sabit ortodontik tedavi çeşitidir.

Dişlerim neden bozuk?
Dişlerin genişliği ile dişlerin bulunduğu çenenin genişliği arasında orantısızlık olması sonucu dişlerde çapraşıklık veya boşluk gözükebilir. Eğer dişler çok büyük, çene darsa çapraşıklık olurken, dişler küçük ve çene genişse dişlerde boşluk izlenir. Aynı şekilde alt ve üst dişlerin, alt ve üst çenelerin birbiriyle uyumlu olması gerekir. Tüm bu uyumsuzluklar genetik olarak gerçekleşebilse de, çevresel nedenler olan ağız solunumu, travma, erken diş çekimleri gibi nedenlerle de oluşabilir.

Diş telleri dişleri nasıl düzeltir?
Ortodontik tedavide çapraşık dişleri düzelten esas kuvvet tellerin elastikiyetinden gelir. Braketlerin yuvalarına bağlanan tellerin hafıza özelliği bulunmaktadır. Düz olarak üretilen teller eğri dişlerin üzerine oturtulurken esner. Zamanla tel eski halini alır ve bu sırada dişler düzelir. Boşluk kapama aşamasında eğilip bükülmeyen çelik teller uygulanır. Bu teller üzerinden başka elastik kuvvetler verilir. Adeta raylı bir sistem gibi dişler kayarak boşluklar kapanır.

Diş telleri ile dişlerimin şekli değişir mi?
Diş telleri dişlerin konumunu değiştirir. Ön arka, sağ sol ve yukarı aşağı yönde gövdesel ve rotasyonel olarak dişler yer değiştirerek hizalanır. Aralık dişler bitişebilir, çapraşık dişler düzelebilir. Fakat dişlerinizin şekli ve renginden şikayetçiyseniz ortodontik tedavi bu şikayetleri gidermez. Hem konum hem şekil bozukluğu bulunan dişlerde önce ortodontik tedavi ile düzelme sağlanır, yeterince estetik görüntü elde edilmezse dişlerin şekli ve renginde iyileştirme için gerekli işlemler tel tedavisinden sonra yapılır.

Diş telleri hangi yaşta uygulanır, her yaşta dişler düzelir mi?
Diş telleri tüm süt dişleri düştükten ve daimi dişler çıktıktan sonra uygulanır. Bu durum genelde 11-12 yaşlarına denk gelir. Fakat bazı durumlarda 8 yaşından itibaren ortodontik tedavilere başlamak gerekebilir. Bu nedenle 8 yaşından itibaren ortodontist kontrolü altında olmak en iyisidir. Eskiden diş tellerinin sadece gençlerde işe yaradığı algısı bulunmaktaydı. Diş telleri artık her yaşta uygulanır ve herkeste işe yarar.

Diş teli tedavim ne kadar sürer?
Diş telleri ile dişlerin düzelme hızı, dişlerin etrafını saran kemiğin ve dişetlerinin biyolojisiyle ilgilidir. Bu hız genelde çok değişmemekle beraber, yaşlılıkta azaldığı bilinmektedir. Ortalama olarak dişler 6 ay gibi sürelerde belirgin olarak düzelir. Fakat ortodontik tedavinin bitmesi için gözle görünür düzelme yeterli değildir. Teller çıktıktan sonra dişlerin tekrar bozulmaması için düzelen dişlerin yeni yerlerine alışması gerekir. Tüm bu süreler göz önünde bulundurulduğunda ortodontik tedavi 1 seneden daha kısa sürmemelidir. Tedavinin zorluğuna ve hastaya bağlı sebeplerden ötürü diş teli tedavisi 2-2.5 yıla kadar uzayabilmektedir.

Diş teli sürecini hızlandırmak mümkün müdür?
Ortodontik tedavi sürecinin hızlandırmanın en iyi yolu, doktorun tavsiye ve randevularına uyulmasıdır. Karşılıklı hasta-doktor ilişkisinde saygı ve anlayış bulunması önem arz eder. Bu şekilde iki tarafında mutlu olduğu; çabaların, emeğin ve sabrın süratle sonuçlandığı tedaviler gerçekleşir. Bazı özel durumlarda ortodontik tedavi sürecini hızlandırmak gerekir. Kemik metabolizmasının yavaşladığı veya çene kemiğinde bulunan defektlere bağlı yavaş ilerleyen süreçlerin hızlandırılması için çeşitli uygulamalar mevcuttur. Ayrıca sosyal yönden evlilik, askerlik ve taşınma gibi sebeplerle tedavi süreci hızlandırılabilir. Bu gibi durumlarda pekiştirme tedavisinin daha uzun süre devam etmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Diş teli tedavisinin aşamaları nelerdir?
Tel tedavisine başlamadan önce tüm çürük ve diş taşlarının giderilmesi gerekir. Diş çekimi gereken tedavilerde çekimler tamamlanır ve diş telleri takılır. Öncelikle üst çeneden tedavi başlar ve aylık olarak kontroller devam eder. Birkaç ay sonra alt çeneye de teller takılır. Üst çeneden başlamasının ana sebebi hastanın tellere daha rahat alışmasıdır. Bir diğer sebebi mekanik olarak alt tellerin takılabilmesi için bir miktar üst dişlerde düzelme gerekmesidir. Ortodontik tedavinin ilk başları dişlerin hızlıca düzeldiği seviyelenme aşamasıdır. Bu amaçla ince esnek teller kullanılır. Dişler hizaya geldikten sonra ikinci aşama boşlukların kapanması ve iki çene arası ideal kapanışın sağlanmasıdır. Bu amaçla daha sağlam teller ve lastikler kullanılır. Son aşama dişlerin yerlerine alışması için beklenen pekiştirme aşamasıdır. Tel tedavisi sonlandıktan sonra da pekiştirme tedavisi devam eder. Bu aşamada dişlerin arkasına ince koruyucu tel yerleştirilir ve geceleri kullanmak üzere şeffaf plak verilir.

Diş teli takmak için sağlam dişlerin çekimi zorunlu mudur?
Ortodontik tedavilerde diş çekimi çok sıklıkla uygulanır. Özellikle aşırı çapraşık dişlerin düzelmesi için gerekli yer olmadığında veya öne doğru çok fırlak dişlerin geriye doğru alınabilmesi için diş çekimi gerekebilmektedir. Çoğu vaka diş çekimi yapılarak veya yapılmadan da tedavi edilebilir. Burada oluşacak temel fark ön dişlerin tedavi sonu konumu olacaktır. Diş çekilerek yapılan tedavilerde kesici dişler daha içeride yer alacakken, çekim yapılmayan tedavilerde kesici dişler biraz daha belirgin olabilir. Çekim gerekirse genellikle köpek dişlerinin arkasında yer alan 1. Küçük azı dişleri çekilir ve tedavi sonu çekim boşluğu tamamiyle kapatılır. Çekim kararı hasta ile hekimin karşılıklı konuşması yoluyla verilir. Hekim hastasına iki türlü tedavi sonuçlarını anlatır ve beraber ortak karara varılır.

Diş telleri konuşmamı etkiler mi?
Diş telleri dişlerin ön yüzeyine yerleştirilir. Konuşmayı oluşturan dil ve damak etkilenmediğinden konuşma da bozulmaz.

Diş teli ağrı veya acıya sebep olur mu?
Diş tellerinin uygulanması sırasında hiç ağrı veya acı hissedilmez. Dolayısı ile dişlerde uyuşturma işlemi uygulanmaz. Diş teli kullanan hastaların yarısı, telin takıldıktan sonraki ilk hafta dişlerinde sızlama hissedebilir. Bu sızlama çok şiddetli olmamakla beraber ağrı kesici kullanımı ile kontrol altında tutulur. Tedavinin 2. Ayından itibaren ağrı ve sızı şikayetleri yok denecek düzeyde seyreder.

Diş telleri ile nasıl yemek yemeliyim?
Dişlere yapıştırılan braketler sert gıdaların çiğnenmesi ile dişten kopabilmektedir. Bu durumda tel tedavisi aksayabileceğinden sert gıdaların dikkatli tüketilmesi önerilir. Özellikle ısırma hareketi yapmaksızın büyük gıdaların koparılarak ufak lokmalar halinde tüketilmesi, büyük çekirdeği bulunan erik, zeytin, hurma, kiraz gibi meyvelerin çekirdeklerinin ayıklanması, asitli içeceklerin tellere değmemesi ve çok yapışkan gıdaların çiğnenmemesine özen gösterilmelidir.

Diş telleri ile çay, kahve ve sigara tükemenin zararı var mıdır?
Çay, kahve ve sigara tüketiminin diş tellerine hiçbir zararı bulunmamaktadır. Diş tellerini yeterince temizleyemeyen hastaların bir de bu gıdaları sık tüketilmesi sonucu tellerin etrafında lekeler oluşabilir. Bu lekeler kalıcı değildir ve diş hekiminin temizlemesi ile giderilir.

Diş telleri nasıl temizlenir?
Diş telleri yumuşak bir fırça ile güzelce bastırarak temizlenmelidir. Fırça yüzünden teller zarar görmez, bu endişe ile dişlerin tam fırçalanmaması bir hatadır. Fırçalamada yuvarlak hareketler ile ovalama hareketi önerilir. Dişlerin aralarının temizlenmesi için ara yüz fırçasının kullanılması gerekmektedir.

Hangi arayüz fırçasını kullanmalıyım?
Çeşitli boy ve şekillerde ara yüz fırçaları bulunmaktadır. Mantık olarak ara yüze girebilecek en büyük boy fırça, o bölgede en etkili temizliği yaratır. Braketlerinizin arasındaki mesafeler alt ve üst çenelerde değişebileceğinden, birkaç farklı boyda fırçayı bulundurmanızı öneririz.

Diş telleri varken elektrikli diş fırçası kullanılır mı?
Elektrikli diş fırçasının kullanımı şart olmamakla beraber, kullanılacaksa ortodontik fırça ucu ile fırçalama yapılması önerilir.

Diş telleri ile beraber kullanılan lastikler nedir?
Alt ve üst dişlerin kapanış ilişkilerinin ayarlanabilmesi için iki çene arası lastiklerin kullanılması gerekebilir. Bu lastiklerin tipi ve kullanım şekli her vakada değişmektedir. Genellikle tedavinin ortası ve sonunda lastik kullanımı istenebilir. Bazı vakalarda hiç lastik kullanımı olmadan ideal sonuçlar alınabilir.
Ayrık dişlerim var, dişim çekildi veya doğuştan eksik dişlerim var. Tel tedavisi ile boşluk kapatılabilir mi?
Ortodontik tedavi ile ayrık dişlerin veya büyük boşlukların kapatılması mümkündür. Ortodontik tedaviye alternatif olarak bu boşluklar ancak dişlere porselen veya dolgu ilavesi ile kapatılabilir fakat bu durum dişlerin doğallığını bozar. Dişlerin doğallığı bozulmadan uygulanabilecek en iyi ve koruyucu tedavi ortodontik tedavidir.

Tek ön dişimde sorun var, tüm dişlere tel takılmalı mıdır?
Tel tedavisinde öndeki dişlerin düzelebilmesi için arka dişlerden destek alınmalıdır. Tek bir dişte bile olsa ilgili çenede en az 10 dişe tel takılmalıdır. Çok basit vakalarda tel tedavisinin süresi oldukça kısa olacaktır. Yine de tek diş bozukluğu yüzünden tel takmak istemeyen hastalara şeffaf plak tedavisi alternatifi uygulanabilir.

Gömük dişim var, tel tedavisi ile düzelir mi?
Gömük dişlerin ortodontik olarak sürdürülmesi başarıyla uygulanmaktadır. Öncelikle gömük olan dişin röntgen ile konumu belirlenir. Dişin sürme ihtimali ve zorluğu değerlendirilir. Dişin çıkabilmesi için genişliği kadar yere ihtiyacı vardır. Bu yerin nasıl sağlanacağı belirlenir. Sonrasında tel tedavisi başlar, belirli bir aşamada gömük olan dişin üzeri açılır ve dişin çekilebileceği bir ataşman yapıştırılır. Bu ataşman sayesinde diş yavaşça diğer dişlere doğru çekilerek sürdürülür.

Dişlerim çok önde, nasıl bir tedavi izlenmeli?
Üst dişlerin çok önde yer alması estetik olarak istenmeyen bir durumdur. Ayrıca önde yer alan dişlerin hijyeninin sağlanması daha zordur ve darbelere daha çok maruz kalır. Üst dişlerin geriye alınabilmesi tel tedavisi ile mümkündür. Dişlerin geriye doğru alınabilmesi için yer ihtiyacı bulunur. Bu yer ihtiyacı diş çekimi, dişlerin bütünüyle geriye kaydırılması veya diş aralarından aşındırma yapılarak elde edilir. Bazı durumlarda üst dişler yerinde olsa bile önde görünür. Bunun nedeni alt dişlerin geride konumlanmasıdır. Alt dişler geride olduğundan üst dişler göreceli olarak önde gözükür. Bu durumda alt dişlerin ve alt çenenin öne doğru alınacağı ortodontik tedaviler uygulanır.

Dişlerim çok geride, nasıl bir tedavi izlenmeli?
Dişlerin çok geride olması kişiyi yaşlı gösterebilir. Dişlerin çok geride olması nedeniyle gülümsemede çok az diş görünür ve dişler dudağı daha az desteklediğinden dudaklar da siliktir. Dişlerin öne alınabilmesi tel tedavisi ile mümkündür. Eğer sorun çene kaynaklı ise öncelikle çenede bir düzeltme hedeflenir. Kişinin büyüme ve gelişimi devam ediyorsa ortopedik çene tedavisi ile çeneler öne alınır. Eğer büyüme gelişim durmuşsa ortognatik cerrahi alternatifi konuşulur. Sadece dişlere müdahale ile de dişler öne alınabilir. Dişler arasında boşluk oluşturularak ön dişler daha da öne taşınabilir. En doğru tedavi muhtemel seçenekler arasından hekim-hasta işbirliği ile belirlenir.

Dişlerimin yanı sıra çenemde de problem var, çene bozuklukları diş teli ile düzelir mi?
Çene bozuklukları da ortodontik tedavinin kapsamına girmektedir. Çene bozuklukları, büyüme ve gelişimin devam ettiği yaşlarda ortodontistler tarafından ameliyatsız düzeltilebilmektedir. 18 yaşından sonra çenesinde düzelme isteyen hastalar için ortognatik cerrahi ameliyatı önerilir. Çene ameliyatı istemeyen hastalarda ise eğer mümkünse mevcut durumu örtecek şekilde tel tedavisi ile dişlerde düzelme olması sağlanır.

Ortodontik tedavi sonrası dişlerim eski haline döner mi?
Her ortodontik tedavi sonrası nüks ihtimali bulunur. Nüksü önlemek için pekiştirme tedavisi uygulanmaktadır. Pekiştirme tedavisinde dişlerinizin arkasına görünmeyecek şekilde ince retainer teli uygulanır ve üzeri beyaz dolgu ile örtülür. Ayrıca geceleri şeffaf plak kullanılır. Pekiştirme tedavisi aktif tedavi süresinin yarısı kadar sürmelidir. Tel tedavisinden sonraki 1 sene pekiştirme için çok önemlidir.

Diş teli fiyatları nedir?
Diş teli fiyatlarını kullanılan telin cinsi, tedavi edilecek çene sayısı, çene genişletme gibi ilave uygulamaların varlığı belirlemektedir. En uygun fiyatlı seçenek metal teller ile yapılan tek çene ortodontik tedavidir. Fiyat ayrıca taksitli veya peşin ödemelerde değişebilmektedir. Hastaların büyük çoğunluğu tedavi için fiyat odaklı tercihte bulunur. Halbuki eğitimde olduğu gibi sağlıkta da kaliteden ödün vermemek gerekir. Uzun süren ortodontik tedavilerde kalitesiz malzeme kullanımı ve tedavinin başarılı sonlandırılamaması gibi durumlarda hastaların çok büyük riskler alacağı düşünüldüğünde en uygun fiyatlı yerin aranması sağlığı olumsuz her zaman en doğru fikir olmayabilir. Olumsuz sonuçların alınmaması için fiyattan daha önemli olarak; tedavinin uzman bir hekim tarafından yapılması, hekimin tedavi konusunda şeffaf bilgiler paylaşması birinci sırada önem arz eder. İçinize sinen, güvenilir bir ortamda tedavi olmanın rahatlığı çok önemlidir.

Daha Dazla Bilgi ve Ücretsiz Muayene için Hemen Tıklayın