Dental İmplant Tedavisi

 

Dental İmplant tedavisi, kaybedilen dişlerin yerini doldurmak için klasik köprü protezlerine alternatif gelişmiştir. Köprü protezleri eksik dişe komşu dişlerin küçültülmesi ve dayanak alınması prensibiyle diş eksikliğini tedavi eder.İmplant ise eksik dişin bulunduğu bölgedeki çene kemiğine yerleştirilir. İmplanttan destek alınarak implant üstü diş yerleştirilir. Dolayısı ile implant daha koruyucu bir tedavidir seçeneğidir.

İmplant yapılmadan önce ideal olarak 3 boyutlu tomografi ile kemik incelenir. Operasyon sonrası ağrı şişlik oluşması beklenmez. İmplantın kemikle kaynaşması için genellikle 3 ay beklenir. Yeterli kemik dokusu bulunmadığında kemik grefti ilave edilmesi gerekmektedir.

Dental implantlar, diş boşluklarının komşu dişlere zarar gelmeden doldurulması için çene kemiğine yerleştirilen titanyum alaşımı diş kökleridir.

İmplant yapılmadan önce ideal olarak 3 boyutlu tomografi ile kemik incelenir. Operasyon sonrası ağrı şişlik oluşması beklenmez. İmplantın kemikle kaynaşması için genellikle 3 ay beklenir. Yeterli kemik dokusu bulunmadığında kemik grefti ilave edilmesi gerekmektedir.

Bu yapay köklerin üzerine yapılacak porselen diş ile kaybedilen estetik ve fonksiyon tekrar sağlanmaktadır.
İmplantlar diş kaybından sonra ne kadar hızlı yerleştirilirse o kadar başarılı sonuçlar alınmaktadır. Çünkü diş olmayan çene kemiği fonksiyon görmediği için zamanla erimektedir. Yetersiz kemik hacmi bulunduğunda, implantın yerleştirilebilmesi için kemik ilavesi gerçekleştirilir. Kemik ilavesi sonucu maliyet, süre ve zorluk artmaktadır.
İmplant yerleştirilmeden önce kemik hacminin ölçülmesi için ilgili bölgeden 3 boyutlu tomografi ile inceleme yapılır. İnceleme sonucu yerleştirilecek implantın boyu, çapı ve kemik ekleme ihtiyacı belirlenir. 3 boyutlu tomografinin bir diğer avantajı komşu anatomik bölgelere güvenli mesafe bırakabilecek şekilde ince hesap yapılabilmesidir.

Kutay Ortodonti
Dental implantlar, diş boşluklarının komşu dişlere zarar gelmeden doldurulması için çene kemiğine yerleştirilen titanyum alaşımı diş kökleridir.
İmplant tedavisi 18 yaşından itibaren uygulanmaktadır. Maliyet olarak köprü protezine yakın olması nedeniyle dişsiz bölgelerde ilk önerilen tedavi seçeneğidir.