Invisalign Tedavisinde Ataşman Uygulaması Nedir?

Invisalign Tedavisinde Ataşman Uygulaması Şeffaf plak tedavisi, ortodontik tedavi seçeneklerinde tel tedavisine alternatif olarak gittikçe yaygınlaşmaktadır. Şeffaf plak tedavisinde en bilinen marka Align teknolojinin ürettiği Amerikan menşeili Invisalign sistemidir. Hastalar özgürce ısırabilmek ve dişleri fırçalayabilmek için İnvisalign tedavisini tercih etmektedir. Dişlere yapışan tellerin oluşturduğu dezavantajlar İnvisalign tedavisinde görülmese de, yine de şeffaf plak tedavisinde dişlerin üzerine bir takım diş renginde çıkıntılar yapıştırılmaktadır. Ataşman adı verilen bu geometrik çıkıntılar diş dolgusu ile görünmeyecek şekilde uygulanır ve şeffaf plak tedavisinin başarısında önemli rol oynar. Ataşmanlar neden gereklidir sorusunu daha detaylı inceleyeceğiz.

Şeffaf Plaklar Dişleri İterek Hareket Ettirir

Klasik tel tedavisi ile dişlere, üzerine yapıştırılan braketler sayesinde itme ve çekme kuvvetleri uygulanabilirken, şeffaf plak tedavisinde sadece itme kuvveti uygulanmaktadır. Şeffaf plaklarda; mevcut diş konumundan istenilen nihai diş konumlarına ulaşacak hareket, küçük parçalar halinde kullanılacak plaklara bölüştürülmektedir. Her yeni şeffaf plak ilk ağıza yerleştirildiğinde, dişleri hedefe doğru itecek şekilde bir miktar zorlanarak oturmaktadır. Bu zorlanma, dişler ve plakta esnemeye yol açar ve diş istenilen konuma doğru itilir. Devamlı kuvvet sonucu 1 mm/ay hızındaki ortodontik diş hareketi başlar. Şeffaf plakların dişleri hareket ettirmesi için itebileceği yüzeyin alanı önem kazanır. Özellikle dişlerde dönme ve kök düzeltme hareketlerinde, plağın dişi kavrayabileceği alanlar bulunmalıdır. Oldukça yuvarlak hatlara sahip dişleri döndürebilmek veya ön bölgedeki küçük dişlerin plaklar tarafından kavranması her zaman mümkün olmamaktadır.

Ataşmanlar Dişler Üzerinde Kulp Görevi Görür

Şeffaf plakların yaşadığı bu teknik zorluklar ataşmanlar sayesinde giderilir. Gerekli bölgelere gerekli şekillerde yerleştirilen ataşmanlar sayesinde şeffaf plaklar dişleri arzu edilen konuma doğru iterek istenilen sonucu sağlar. Ataşmanlar olmadan şeffaf plakların bazı ortodontik hareketleri gerçekleştirmesi bilimsel olarak mümkün olmamaktadır. Bazı hastalar bu duruma isteksizce yaklaşsa da, diş renginde üretilen ataşmanların normal şartlarda görülmesi oldukça zordur. Şeffaf plak tedavisinde kullanılan diş rengi ataşmanlar ve şeffaf plaklar sayesinde tedavi boyunca dışarıdan anlaşılamaz, bu nedenle İnvisalign tedavisi, tel tedavisine göre oldukça estetik bir ortodontik tedavi seçeneği olarak gittikçe yaygınlığını arttırmaktadır.